Bir Liderin Nitelikleri

Sıradaki içerik:

Bir Liderin Nitelikleri

Bir Liderin Nitelikleri

avatar

nasilbe

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

Bir lider, onu çekici ve davranışta etkili kılan çok boyutlu özelliklere sahiptir. İyi bir liderde bulunması gereken özellikler şunlardır:
Rate this post

Liderlik ve Yönetim Arasındaki Farklar

1.) Fiziksel görünüm : Bir lider hoş bir görünüme sahip olmalıdır. İyi bir lider için fizik ve sağlık çok önemlidir.

2.) Vizyon ve öngörü : Bir lider, ileriye dönük olduğunu göstermedikçe etkisini sürdüremez. Durumları görselleştirmesi ve böylece mantıksal programları çerçevelemesi gerekir.

3) Zeka: Bir lider, sorunları ve zor durumları inceleyecek kadar zeki olmalıdır. Artıları ve eksileri tartan ve ardından durumu özetleyen analitik olmalıdır. Bu nedenle, olumlu bir zihin ve olgun bir bakış açısı çok önemlidir.

4) Amaç : Bir lider, önyargısız ve belirli bir bireye karşı istekliliğini yansıtmayan adil bir bakış açısına sahip olmalıdır. Kendi görüşünü geliştirmeli ve yargısını gerçeklere ve mantığa dayandırmalıdır.

5) İş bilgisi : Bir lider, astlarının işinin doğasını çok kesin olarak bilmelidir, çünkü o zaman astlarının güvenini ve güvenini kazanabilir.

6.) Sorumluluk duygusu: Bireyin işine karşı sorumluluk ve hesap verebilirlik, bir etki duygusu getirmek için çok önemlidir. Bir lider, örgütsel hedeflere karşı bir sorumluluk duygusuna sahip bunun için de kendini motive etmeli ve elinden gelenin en iyisini yapmaya teşvik etmeli ve teşvik etmelidir. Ancak o zaman astlarını en iyi şekilde motive edebilir.

7.) Kendine güven ve irade : Kendine olan güven, astların güvenini kazanmak için önemlidir. Güvenilir olmalı ve durumları tam bir irade ile ele almalıdır.

8.) Hümanist: Bir liderde bulunması gereken bu özellik, insanlarla ilgilendiği ve onlarla kişisel temas halinde olduğu için çok önemlidir. Astlarının kişisel sorunlarını büyük bir özen ve dikkatle ele almak zorundadır. Bu nedenle, insana insani zeminde muamele etmek, uygun bir çevre inşa etmek için esastır.

9.) Empati : Bir lider, çalışanların sorunlarını ve şikayetlerini anlamalı ve ayrıca çalışanların ihtiyaç ve isteklerini tam olarak görmelidir. Bu, çalışanlarla insan ilişkilerinin ve kişisel temasların geliştirilmesine yardımcı olur.

Bir liderde bulunan yukarıdaki niteliklerden, liderliğin kapsamı ve iş alanı için önemi anlaşılabilir. Bir lider aynı anda tüm özelliklere sahip olamaz. Ancak bunlardan birkaçı etkili sonuçlara ulaşmada yardımcı olur.

Liderlik ve Yönetim İlişki ve Farklılıklar

Liderlik ve yönetim, genellikle eş anlamlı olarak kabul edilen terimlerdir. Liderliğin etkili yönetimin önemli bir parçası olduğunu anlamak önemlidir. Yönetimin çok önemli bir bileşeni olarak, olağanüstü liderlik davranışı, her bir çalışanın geliştiği ve üstün olduğu bir ortam oluşturmaya vurgu yapar. Liderlik, amaçların gerçekleştirilmesine yönelik grup çabalarını etkileme ve yönlendirme potansiyeli olarak tanımlanır. Bu etki, bir organizasyonda yönetim pozisyonunun kazanılmasıyla sağlananlar gibi resmi kaynaklardan kaynaklanabilir.

Bir yönetici, bir liderin özelliklerine sahip olmalıdır, yani liderlik özelliklerine sahip olmalıdır. Liderler, rekabet avantajı yaratan ve sürdüren stratejiler geliştirir ve başlatır. Kuruluşlar, optimum kurumsal verimlilik için sağlam liderliğe ve sağlam yönetime ihtiyaç duyar.

Liderlik, yönetimden şu anlamda farklıdır:

1.) Yöneticiler yapıyı ortaya koyarken ve yetki ve sorumluluğu delege ederken, liderler örgütsel vizyonu geliştirerek ve çalışanlara ileterek ve bunu başarmaları için onlara ilham vererek yön sağlar.

2.) Yönetim, planlama, organize etme, personel alma, yönlendirme ve kontrol etmeye odaklanmayı içerirken; liderlik, esas olarak yönetimin yönlendirme işlevinin bir parçasıdır. Liderler, takipçilerini dinlemeye, ilişkiler kurmaya, ekip çalışmasına, ilham vermeye, motive etmeye ve ikna etmeye odaklanır.

Bu yazı ilginizi çekebilir

Bir İnsan Yılda Ne Kadar Şeker Yer

3.) Lider otoritesini takipçilerinden alırken, yönetici otoritesini organizasyondaki konumu nedeniyle alır.

4.) Yöneticiler organizasyonun politika ve prosedürlerini takip ederken, liderler kendi içgüdülerini takip ederler.

5.) Yöneticiler kesin, planlı, standart, mantıklı ve daha akılcı oldukları için yönetim daha çok bilimdir. Öte yandan liderlik bir sanattır. Bir organizasyonda, eğer yöneticiler gerekliyse, o zaman liderler de olmazsa olmazdır.

6.) Yönetim, bir organizasyondaki teknik boyut veya işin içeriği ile ilgilenirken; liderlik, bir organizasyondaki insan yönü ile ilgilenir.

7.) Yönetim insanları isimlerine, geçmiş kayıtlarına, mevcut performanslarına göre ölçer/değerlendirirken; liderlik, bireyleri ölçülemeyen şeyler için potansiyele sahip olarak görür ve değerlendirir, yani, potansiyelleri tam olarak ortaya çıkarsa gelecek ve insanların performansı ile ilgilenir.

8.) Yönetim reaktif ise, liderlik proaktiftir.

9.) Yönetim daha çok yazılı iletişime, liderlik ise daha çok sözlü iletişime dayanır.

Aşırı yönetilen ve yetersiz yönetilen kuruluşlar, karşılaştırmalı değerlendirmeye kadar performans göstermezler. Yönetimin eşlik ettiği liderlik, yeni bir yön belirler ve bunu başarmak için kaynakları verimli kullanır

Liderlik, lider olarak hareket etmek için herhangi bir yönetim pozisyonu gerektirmez. Öte yandan, bir yönetici ancak içinde lider özelliklerini taşıyorsa gerçek bir yönetici olabilir. Yönetici, konumu gereği, grubuna liderlik sağlamak zorundadır. Bir yönetici, hedeflere ulaşmak için beş işlevin tümünü yerine getirmelidir, yani, Planlama, Organize Etme, Personel Alma, Yönlendirme, ve Kontrol. Liderlik bu işlevlerin bir parçasıdır. Genel bir terim olarak liderlik, yöneticilikle ilgili değildir. Bir insan, içindeki nitelikler sayesinde lider olabilir. Örneğin: bir kulübün lideri, sınıf, sosyal yardım derneği, sosyal organizasyon vb. Bu nedenle, “Bütün yöneticiler liderdir, ancak tüm liderler yönetici değildir” demek doğrudur.

Lider, belirli bir durumda belirli hedeflere ulaşmak için grup çabalarında başkalarının davranışlarını ve çalışmalarını etkileyen kişidir. Öte yandan, yönetici ancak içinde lider özelliklerine sahipse gerçek bir yönetici olabilir. Her seviyedeki yöneticinin, astların isteyerek talimatları taşıması ve onların rehberliğini kabul etmesi için çalışma gruplarının lideri olması beklenir. Bir insan, içindeki tüm nitelikler sayesinde lider olabilir.

 • Site İçi Yorumlar

Aşağıdaki Boş Yeri Doldurun *Captcha loading...

En az 10 karakter gerekli

Gönderdiğiniz yorum moderasyon ekibi tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.