Cadılar Neden Genellikle Bir Kadın - -

Cadılar Neden Genellikle Bir Kadın

/ 8 Kasım 2018 / 26 / yorumsuz
Cadılar Neden Genellikle Bir Kadın

Ortaçağ Cadı Evrimi Neden Genellikle Bir Kadın

Bir süpürge üzerinde göklerin arasından uçmak, bir cadı popüler görüntüsü ağırlıklı olarak kadın figürüdür öyle ki kostüm, hem kadınlar hem de kızlar için Cadılar Bayramı kıyafeti haline gelmiştir.

Peki bu cinsiyetli klişe nereden geldi? Cevabın bir kısmı, büyüye yönelik ortaçağ tutumlarından ve cadılığın “suçu” içinde kadın ve erkeklere atfedilen belirli davranışlardan kaynaklanmaktadır. Popüler kültürde cadı karakterizasyonunun bir yönünü uçuşla olan ilişkisini – ele alarak, erken ve geç Orta Çağlar arasındaki tutumlarda bir dönüşüm görebiliyoruz. Fakat 15. yüzyılın sonlarına doğru büyü görüşlerinin önemli ölçüde değişmişti. Gökyüzünden uçan kadınlarla ilgili birçok inanç devam etse de, bunların algılanması şüphecilikten birinden korkuya dönüşmüştür. Bu, başlangıçta yalnızca kadınlar tarafından yapılan bir inanç olarak düşünülen şeyin ve budalalıksız erkeklerin artık çok daha ciddiye alındığını gösteriyor. Peki böyle bir dönüşüme ne oldu?

Tarihçi Michael D. Bailey tarafından sunulan bir açıklama , 14. ve 15. yüzyıllar boyunca bir noktada, din görevlilerinin belki de iki farklı geleneği “öğrenmiş” büyü ve “ortak” büyü ile örtüşmüyor olmalarıdır. Yaygın bir sihir türü resmi bir eğitim gerektirmemiştir, yaygın olarak biliniyordu, hem erkekler hem de kadınlar tarafından uygulanabiliyordu ve genellikle sevgi, cinsiyet ve şifa ile ilişkiliydi. İlginçtir ki, uçuşta insanların tasvirleri bu el kitaplarında ortaya çıkıyor – ama kadınlardan ziyade erkeklerle ilgili. Kadınların gece uçuşlarıyla ilgili inançları, din adamlarının yarattığı şeytanca sihirle birleştirerek, ortaçağ sorgulayıcıları, kadınların kontrol edemedikleri şeytanların yolsuzluklarına karşı avlanacağından korkmaya başladılar.

Cadılık ve Kadınlar

Erkekler de ünlü 15. yüzyıl cadı avcılığı Malleus Maleficarum (Cadıların Çarpanı) adlı eserinde yer alırken, bu çalışmalar uzun zamandır yaygın olarak yanlış bir şekilde tanınıyor. Kadınların zeka eksikliğini algılayışlarının iblislere boyun eğdirdiğini ileri sürmektedir. Orta Çağın sonuna gelindiğinde, özellikle cadılığa karşı duyarlı bir kadın görüşü ortaya çıkmıştır. Bir cadı süpürge sopasıyla seyahat edebileceği fikri (özellikle de binmek üzere bir iblis atı çağrıştıran erkekle tezat oluşturduğunda), kadınların ait olduğu ev alanını altüst eder. Kadınların beklenen toplumsal rollerinin ötesine geçtikleri düşüncesine dayanan yerleşik normlara yönelik algılanan tehdit, erkek cadılarına karşı yöneltilen suçlamaların birçoğuna da yansımaktadır. Sihir, birçok yönden, kilisenin toplumsal cinsiyet kimlikleri de dahil olmak üzere yerleşik normlara ve kurumlara karşı bir isyanın ifadesi olarak görülüyordu.

Kadınların daha önce eğitimli erkeklerle ilişkilendirilmiş şeytani büyü ile dalga geçtikleri fikri, bunun yanlış olabileceği düşüncesiyle korkutucuydu. Ne erkek ne de kadınların iblislerle meşgul olmalarına izin verilmiyordu, ancak erkekler eğitimleri nedeniyle şeytani kontrollere direnme şansını yakalarken, kadınlar bunu yapmadı. Algılanan istihbarat eksikliği, “tutkuları” ile ilgili çağdaş düşüncelerle birlikte, onların kontrol edemedikleri “şeytanlara sadakat” etme pratikleri yapma ihtimalinin daha yüksek olduğu anlamına geliyordu, yani ortaçağ kilisesinin gözünde kadınlar Erkeklere göre cadılığa daha kolay atılmıştır.

Benzer Konular
Gambiya Toplumunun Yaşam Kültürü
Afrika’nın En Küçük Milletlerinin Kültürü Küçük boyutuna rağmen, Gambiya ülkede yaşayan birçok etnik grubun kültürlerinin bir birleşmesi olan çeşitli bir kültüre sahiptir. Gambiya, Atlantik Okyanusu üzerinde bir kıyı şeridine sahip..
İskandinav mitolojisini Nasıl Tanıyorsunuz?
Helheim, İskandinav mitolojisini Nasıl Tanıyorsunuz? Antik çağlardan bize gelen dinlerin ve mitolojilerin çoğu ortak bir unsura sahiptir: bir yeraltı dünyasının varlığı. Bu, korkunç ve Hristiyan cehennemi gibi bir kötülük veya..
Scrupulosity Nedir?
Scrupulosity Kelime Anlamı Sorumluluk esas olarak, ahlaki ve dini konulara ilişkin huzursuzluk derin arıza ve duygu ifadesi ile karakterize edilen bir psikolojik bozukluğu temsil obsesif kompulsif bozukluğun bir tezahürü mi...
Yaşamdaki Alçakgönüllülüğün Faydaları
Alçakgönüllülük Nedir? Alçakgönüllülük nedir ve alçakgönüllülüğün faydaları nelerdir? Aşağıdaki makalede okuyun Alçakgönüllülüğün anlamı nedir? Alçakgönüllülükle hareket etmenin insan yaşamına birçok faydası vardır. Olumsuz etkilerin azaltılmasında yardımcıdır. Günümüz toplumunda aşırı güven,..
Yüz İfadeleri Nasıl Tanımlanır?
Mikro İfadeler Ne Anlama Geliyor? İnsan yüzü, bize mesaj gönderen bir araç veya bir işaret aracıdır. Bir yüze “okuduğumuzda, gözden geçirmek için oldukça fazla veri var. Ortamın bir kısmı temel..
Zeka Ve Başarı Eşlere Nasıl Yardımcı Olur?
Zeka ve başarının Evlilik Arasındaki İlişki Nedir? Sadık bir eş ve iyi aile ilişkileri olan çoğu insan için çok önemlidir. Sayısız romanlar, masallar ve ayrıca bizi romantizme aşık yapan romantik..
Kızlar İşlerinde Liderliğe Nasıl Ulaşmalı
Kızlar Nasıl Liderlik Etmeli?? İki yaşında, çoğu çocuk sözlerinde cinsiyet zamirlerini kullanmaya başlar ve proaktif olarak birisini erkek ya da kadın olarak tanımlar. Bu öğrenmenin çoğu kasıtlı değil, pop kültürü..
Kültürel Değerlerin Kalıcı Etkisi Nedir?
Nerede Doğduğunuz, Nasıl Olduğunuza Nasıl Etki Eder? Genetik kesinlikle önemli olsa da, davranış şekliniz sabit değildir. Son yirmi yılda araştırmacılar, kültürün kişiliğinizi nasıl şekillendirdiğini gösterdi. 2005 yılında, psikolog Robert McCrae..
Kadınlar Bilime Nasıl Katkı Sağlıyor?
Bilimde Kadınların Yeri Nedir? Kadınların bilimin anlatılarından yoksun olmalarının bir nedeni de, kadın bilim adamlarını kamu kayıtlarında bulmak kadar kolay olmamasıdır. Bugün bile, bilime giren kadınların sayısı, özellikle belirli disiplinlerde..
Sanat’a Göre Sağlık Nasıl İlişkilendirilir?
Sanat’a Göre Sağlık Hizmetileri Sanatın sağlığa ve iyiliğe nasıl fayda sağlayacağı açıkça Yaratıcı uygulamadan kazanılacak sağlık yararları çok büyük ve evrenseldir – bu nedenle yaygın bir yatırıma ihtiyaç vardır. İnsanlar..
Çocukların Susam Sokağı Hakkında
Susam Sokağı Nedir? Susam Sokağı, çocuklar için dünyanın en ünlü televizyon şovlarından biridir. 2007 yılında, 4.000’den fazla bölüm ve sayımla, Amerika Birleşik Devletleri’nde televizyondaki en uzun soluklu gösterilerden biri oldu...
Diller Dünyayı Anlamamıza Nasıl Etkiler?
Yerli Amerikan dillerinin kaybı, doğal dünyayı anlamamızı nasıl etkiler? Amerikan politikaları, özellikle 1870’ler ve 1930’lar arasındaki altı yüzyılda, Yerli Amerikan dillerini ve kültürünü bastırdı. Yerli liderlerin 1990 yılındaki Yerli Dilleri..
Fred Çakmaktaş gerçekmiydi?
Fred Çakmaktaş Efsanesi Fred Çakmaktaş, “Yabba dabba doo!” Diye bilinen en sevilen Neandertal’tir. İlk kez 1960’larda, Hanna-Barbera’nın animasyon dizisi The Flintstones’da başrolü oynamasıyla başrolü paylaştı. Onun ortak yıldızları karısı Wilma,..
Gerçek Alice kimdir?
Harikalar Diyarında Gerçek Alice kimdir? Westminster, İngiltere’de 4 Mayıs 1852 doğumlu Liddell, Henry ve Lorina Liddell’in 10 çocuklarından dördü. Babası, Mesih Kilisesi Dekanı, ilk olarak yazarın matematik öğretmeni olarak çalıştığı..
Farklı Öngörü Yöntemleri nelerdir?
Öngörü Nedir? Tahmin, olayların, durumların ve sonuçların tahminidir. Bu bilimsel bir süreçtir ve çoğu bilimsel otorite tarafından göz ardı edilen psişik tahmin veya kehanet ile karıştırılmamalıdır. Öngörü yöntemleri, geçmişte benzer..