Kullanım Şartları

Kullanım Şartları

nasilbe.com’a hoş geldiniz. Aşağıdaki Kullanım Koşulları bu web sitesini, nasilbe.com’u kullanımınızı düzenleyen şartlar ve koşulları ve ne şekilde olursa olsun, Site’den veya sağlanan herhangi bir içeriği iletim veya ne tür değişiklikleri yayınlayarak, Kullanım Şartlarını herhangi bir zamanda size bildirmeksizin değiştirebiliriz.

1. Mülkiyet Hakları.

Sizinle aramızdaki olarak biz, ve Siteye, yalnızca ve özel, örneğin, ses, fotoğraflar, çizimler, grafikler, diğer görseller, video, kopyalama, metin dahil olmak üzere tüm içeriği (tüm hak, unvan ve menfaatlerin Site ile bağlantılı olarak kullanılan kod, veri ve materyaller (kolektif olarak “İçerik”), Sitenin görünümü ve duygusu, tasarımı ve organizasyonu ile içeriğin, kodun, verilerin derlenmesi ve Site üzerindeki materyaller, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla herhangi bir telif hakkı, ticari marka, patent, veri tabanı, ahlaki haklar ve diğer fikri mülkiyet hakları ve mülkiyet hakları dahil olmak üzere. Siteyi kullanımınız, Sitede veya Site üzerinden erişebileceğiniz herhangi bir içerik, kod, veri veya malzemeye sahip olmanıza izin vermez.

2. Sınırlı Lisans.

Sitenizdeki İçeriğe bilgisayarınıza veya başka bir cihaza erişebilir ve görüntüleyebilirsiniz. Sitenin kullanımı sadece kişisel, ticari olmayan kullanımınız içindir. Sitede yalnızca kişisel, ticari olmayan amaçlarla sağlanan Lisanslı Eğitim İçeriğine erişim ve kullanımı için sınırlı, münhasır olmayan, devredilemez ve geri alınabilir bir hak tanır. Sitede, Lisanslı Eğitim İçeriğinin belirli bir öğesinin alternatif lisans koşulları altında sunulduğunu açıkça belirtilmedikçe, herhangi bir üçüncü tarafa Lisanslı Eğitim İçeriğine erişemez,

3. Yasaklı Kullanım.

Sitemizdeki herhangi bir ticari veya promosyonun kullanımı, dağıtımı, çoğaltılması veya başka bir şekilde kullanılması veya Sitede yer alan herhangi bir içerik, kod, veri veya materyal, bizden önceden yazılı izin almadıkça kesinlikle yasaktır. Burada açıkça izin verilmedikçe, herhangi bir içeriği, kodu, verileri indiremez, yayınlayamaz, aktarılamaz, bunlardan türetilmiş işler üretemez, satamaz veya başka bir şekilde istismar edemezsiniz. Sitede bulunan veya mevcut olan materyaller. Ayrıca, sınırlama olmaksızın, Sitede yer alan veya Sitede sunulan veya bunlardan erişilebilecek herhangi bir içeriği, kodu, verileri veya diğer materyalleri değiştiremeyeceğiniz, veya başka bir şekilde değiştiremeyeceğinizi veya yeniden yorumlayamayacağınızı kabul edersiniz. herhangi bir telif hakkı yönetim bilgisinin, ticari markasının değiştirilmesi veya kaldırılması ticari isimler, logolar, servis markaları veya diğer mülkiyet hakları veya mülkiyet hakları bildirimleri. Site’den veya Site’den herhangi bir materyali indirerek veya başka bir yoldan erişerek Sitede veya Sitede bulunan herhangi bir içerik, kod, veri veya diğer materyallerde herhangi bir mülkiyet hakkı almadığınızı kabul edersiniz. Yukarıda aksi belirtilmedikçe Sitenin veya Sitenin İçeriği üzerinde herhangi bir şekilde yetkisiz bir şekilde yararlanırsanız, Türkiye, diğer ülkeler ve yasalarının telif haklarını ve diğer yasalarını ihlal edebilirsiniz. yetkisiz kullanım için sorumlulukya tabidir. Site’den veya Site’den herhangi bir materyale indirerek veya başka bir yoldan erişerek Sitede veya Site üzerinden mevcut olan diğer materyaller. Yukarıda aksi belirtilmedikçe Sitenin veya Sitenin İçeriği üzerinde herhangi bir şekilde yetkisiz bir şekilde yararlanırsanız, Türkiye, diğer ülkeler yasalarının telif haklarını ve diğer yasalarını ihlal edebilirsiniz. yetkisiz kullanım için sorumlulukya tabidir. Site’den herhangi bir materyale indirerek veya başka bir yoldan erişerek Sitede veya Site üzerinden mevcut olan diğer materyaller. Yukarıda aksi belirtilmedikçe Sitenin veya Sitenin İçeriği üzerinde herhangi bir şekilde yetkisiz bir şekilde yararlanırsanız, yetkisiz kullanım için sorumlulukya tabidir.

Lisanslı Eğitim İçeriği, yalnızca kişisel, ticari olmayan kullanım içindir. Yukarıda belirtilenleri sınırlamadan Lisanslı Eğitim İçeriği, daha önce yazılı olarak kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari amaç, ticari avantaj veya özel parasal tazminat olarak kullanılamaz, dağıtılamaz veya başka şekilde istismar edilemez. Yukarıdakilerin genelliğini sınırlamaksızın, aşağıdakiler, açıkça “ticari olmayan” kullanımın dışında kaldığı şekilde tanımladığı kullanım türleridir:

1. (A) Lisanslı Eğitim İçeriğinin herhangi bir kısmının satışı veya kiralanması, (b) Lisanslı Eğitim İçeriğinin en azından bir kısmına dayalı herhangi bir türev çalışması veya (c) Lisanslı Eğitim İçeriğinin herhangi bir bölümünü içeren herhangi bir toplu iş;

2. Lisanslı Eğitim İçeriğini bir ücret karşılığında kullanan veya referans gösteren eğitim, destek veya editöryal hizmetler sağlama; ve

3. Lisanslı Eğitim İçeriği veya herhangi bir kısmı veya herhangi bir web sitesinde veya Lisanslı Eğitimsel Materyalin herhangi bir bölümünü içeren bir blogda reklamların, sponsorlukların veya tanıtımların satışı, reklamı, sponsorluğu veya promosyonları, bunlarla sınırlı olmamak üzere, pop-up reklamlar ”. Lisanslı Eğitim İçeriğinin kullanıcının değil, kullanıma bağlıdır. Bu nedenle, bir ücret ödemesini gerektirmeyen ve ticari bir yararı olan bir işletme sağlamayan Lisanslı Eğitim İçeriğinin ilgili bir ücret talep eden herhangi bir kullanım, bu kullanım kar amacı gütmeyen bir kuruluş olsa bile, “ticari olmayan” değildir. Örnek olarak, bir kar amacı gütmeyen kuruluşun, bu tür kullanımlar için doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir ücret talep etmediği sürece, dahili mesleki gelişim veya çalışanların eğitimi için Lisanslı Eğitim İçeriğini kullanmalarına izin verilir.

(a) Kendi veya üçüncü tarafın reklamını, markasını veya diğer tanıtım içeriğini Sitenin içeriğine, materyallerine veya hizmetlerine eklemek veya başka bir ticari ya da promosyon amaçlı olarak bu içeriği ya da hizmeti yeniden dağıtmak, yeniden dağıtmak ya da sömürmek; veya

(b) Siteyi kesintiye uğratmak, zarar vermek, devre dışı bırakmak ya da bozmak amacıyla herhangi bir şekilde kullanmak; (d) Sitemizi veya üçüncü tarafların fikri mülkiyet haklarını veya diğer özel veya yasal haklarını ihlal ederek kullanmak; veya (e) Siteyi yürürlükteki herhangi bir yasaya aykırı olarak kullanmak. Ayrıca, Sitenin veya herhangi bir içeriğin atlatılması, tersine mühendislik geçirmesi, müdahalede bulunmak veya herhangi bir şekilde izinsiz kullanılmasını engellememeniz (veya başkalarının teşebbüslerini desteklememeniz veya desteklememeniz) konusunda aynı fikirdeyseniz. Siteyi bozacak ya da başka bir tarafın Sitenin kullanımını ve kullanımını etkileyecek herhangi bir şekilde kullanamayacağınızı kabul edersiniz.

4. İzleme Hakkı ve Editörler.

Siteye gönderilen tüm materyalleri veya Sitenin özelliklerine göre kullanıcı tarafından izlenmesi ve / veya gözden geçirilmesi hakkını saklı tutarız, ancak yükümlülük altına girmeyiz ve kullanıcılar tarafından gönderilen bu tür materyallerden biz sorumlu değiliz. Bununla birlikte, her türlü yasa, yönetmelik veya hükümet talebini karşılamak veya herhangi bir bilgiyi veya malzemeyi tamamen ya da kısmen, tamamen ya da kısmen kaldırmak, reddetmek, reddetmek için gerekli her türlü bilgiyi açıklamak hakkını saklı tutarız. takdir yetkisi, bu Kullanım Koşullarını, politikalarımızı veya yürürlükteki yasaları ihlal edebilir. Ayrıca, bu Kullanım Koşullarında veya ilgili yasalarda belirtilen kurallara aykırı olduğuna inanıyorsak kısıtlayabiliriz. bildirim veya sorumluluk olmaksızın başka sebep.

5. Kamu Forumlarda Özel veya Hassas Bilgi.

Bir foruma veya etkileşimli bir alana gönderilen yorumların hem Sitemizde hem de İnternet’te başka yerlerde birden çok yerde kaydedilebileceğini ve saklanabileceğini unutmamak önemlidir. Bu tür yorumların uzun bir süre çevrimiçi olarak erişilebilir olması muhtemeldir ve kimlerin zaman içinde okuyup kopyalayacağı konusunda hiçbir kontrolünüz yoktur. Bu nedenle, kendiniz ve başkaları hakkında açıkladığınız kişisel bilgiler konusunda dikkatli olmanız ve özellikle de halka açık interaktif forumlarımıza yorumlarınızda hassas, utanç verici, özel veya gizli bilgileri açıklamamanız önemlidir.

6. Siteye Bağlanma.

Bu Sitede barındırılan görselleri, yazılı iznimiz olmadan, herhangi bir amaçla başka bir web sitesinde indirmemeyi veya kullanmamayı kabul edersiniz. Siteye veya Sitenin herhangi bir sayfasına, kuşatılmış veya gizlenmiş bir şekilde, bu Siteye başka herhangi bir web sitesinden bağlantı vermeyeceğinizi kabul edersiniz. Yasaya göre tüm haklarımızı, Site’ye olan herhangi bir bağlantının kesilmesi konusunda ısrar etmek ve yazılı bildirimde bulunmak suretiyle herhangi bir zamanda başka bir web sitesinden Siteye bağlantı verme hakkınızı iptal etmek için saklı tutuyoruz.

7. Tazminat.

Kullanımınızı herhangi bir şekilde ortaya çıkaran her türlü, tüm yükümlülükler, masraflar ve masraflardan (avukat ücretleri de dahil olmak üzere) zarar görmeden bizi ve yöneticilerimizi, memurlarımızı, üyelerimizi, danışmanlarımızı, memurlarınızı, çalışanlarınızı ve temsilcilerini savunmaya, tazmin etmeye ve tutmaya katılıyorsunuz. Site, Site aracılığıyla herhangi bir mesaj, içerik, bilgi, yazılım veya diğer materyallerin yerleştirilmesi veya iletilmesi veya yasaların veya bu Kullanım Koşullarının ihlali veya ihlal edilmesi. Sizin tarafınızdan tazmin edilmeye tabi olan herhangi bir konunun özel savunmasını ve kontrolünü üstlenmek hakkını kendimize ait olarak saklı tutuyoruz ve bu durumda, bu iddiayı savunmamızla işbirliği yapmayı kabul ediyorsunuz.

8. Üçüncü Taraf Siteleri.

Siteden üçüncü taraf web sitelerine bağlantı veya bunlar aracılığıyla sağlanabilecek veya sağlanamayan bilgi, sorumluluğumuz olmadığını kabul ve beyan etmektesiniz. Belirli bir hizmet ürününü açık bir şekilde onaylamadıkça, Bağlantılı Sitelere Bağlantılar, söz konusu web sitelerinin veya bu web siteleri aracılığıyla sunulan bilgilerin, içeriklerin, ürünlerin, hizmetlerin, reklamların, kodların veya diğer materyallerin tarafımızdan onayını veya sponsorluğunu oluşturmaz. Herhangi bir üçüncü taraf web sitesinin içeriğinin doğru, yasalara uygun olduğunu veya telif hakkı veya beyan veya garanti etmemekteyiz. Bu Sitede link verilen herhangi bir web sitesinin standartlarını garanti edemeyiz veya bu sitelerin içeriğinden veya takip eden bağlantılardan biz sorumlu tutulamayacağız. Üçüncü taraf bir web sitesinin içeriğine güvenme, yalnızca kendi sorumluluğunuzda yapılır. Ayrıca, Sitemizde veya Sitemiz aracılığıyla bulunan herhangi bir üçüncü şahısla katılım, yazışma veya iş anlaşmaları, ödeme işlemlerini, gönderim siparişlerini, sipariş durum bilgilerini (onay ve gönderim durumu gibi) sağlama, stok sipariş etme ve stoklama, iade ve geri ödeme işlemlerini işleme, geri ödemeler ve krediler, gönderileri garanti altına alma, dijital mal ve hizmet sağlama ve bu tür işlere ilişkin diğer şartlar, koşullar, beyanlar veya garantiler, yalnızca siz ve bu üçüncü taraf arasındadır.

9. Telif Hakkı Ajansı.

Başkalarının fikri mülkiyet haklarına saygı duyuyoruz ve Kullanım Şartlarımız, kullanıcılarımızın aynı şeyi yapmasını gerektiriyor.
Hak ihlalinde bulunduğu iddia edilen malzemenin bulunduğu yerdeki bir açıklama;
Bir telif hakkı sahibi veya gerekliliklerine uymayan adına hareket etme yetkisi olan bir kişi tarafından bildirimde bulunulması, yeterli ihbarda bulunulmayacaktır. eylemler açıktır.
Size karşı bir telif hakkı ihlali bildiriminin yanlış yapıldığına inandığınız takdirde, Temsilcisine karşı bir karşı bildirimde bulunmanıza izin verir.

10. Uygulanabilir Yasalar.

Siteyi Türkiye Devleti’nden kontrol edip işletiyoruz. Sitede bulunan materyallerin diğer yerlerde kullanıma uygun veya uygun olduğunu göstermiyoruz. Siteye başka yerlerden erişmeyi seçen kişiler bunu kendi inisiyatifleriyle yaparlar ve yerel yasaların geçerli olduğu durumlarda ve yerel yasalara uyulmasından sorumludurlar. Bu şart ve koşulların tüm tarafları, jüri tarafından yargılanma haklarından feragat ederler.

11. Fesih.

Sitenin herhangi bir yönünü feshedebilir, değiştirebilir, askıya alabilir veya devam ettirebiliriz. Bu Kullanım Koşullarını veya yürürlükteki yasaları ihlal ettiğinizi veya herhangi bir başka nedenle ihbar veya yükümlülük altına girmediğimizi düşünüyorsanız, Siteye erişiminizi kısıtlayabilir, askıya alabilir veya feshedebiliriz. Fikri mülkiyet haklarını ihlal eden kullanıcıları tekrar eden kullanıcıların Site kullanım ayrıcalıklarını uygun koşullarda sonlandırmayı öngören bir politika uyguluyoruz.

12. Kullanım Şartlarındaki Değişiklikler.

Tamamen veya kısmen, Kullanım Şartlarının herhangi bir bölümünü herhangi bir zamanda değiştirmek, değiştirmek, eklemek veya kaldırmak tamamen kendi takdirimize bağlı olarak saklı tutuyoruz. Kullanım Şartlarındaki değişiklikler, gönderildiğinde etkili olacaktır. Şartlar ve Koşullarda yapılan herhangi bir değişiklik yayınlandıktan sonra Sitede veya Site üzerinden kullanıma sunulan Siteyi kullanmaya devam etmeniz, söz konusu değişikliklerin kabul edildiği kabul edilecektir.

13. Muhtelif.

Kullanım Koşulları ve sizin ve bizim aramızdaki ilişki, Türkiye Devleti’nin yasalarına tabidir. Kullanım Koşulları kapsamında ortaya çıkabilecek herhangi bir davaya başlanacağını ve Türkiye Devleti’ndeki ilgili mahkemede işleneceğini kabul edersiniz. Kullanım Şartlarının herhangi bir hakkını veya hükümden feragat ettiği anlamına gelmez. Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmünün, yetkili bir mahkemenin geçersiz olduğu tespit edilmesi durumunda, Taraflar, yine de, mahkemenin, hükmün anlaşmışlardır ve Kullanım Koşullarının diğer hükümleri, tam olarak yürürlükte kalmaktadır. Herhangi bir eylemin sizin tarafınızdan yapılmasını ve böyle bir eylemde temsilci sınıfının bir temsilcisi veya üyesi olarak hizmet vermeyeceğinizi kabul edersiniz.

  • Site İçi Yorumlar

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.