Kültürel Değerlerin Kalıcı Etkisi Nedir? - -

Kültürel Değerlerin Kalıcı Etkisi Nedir?

/ 4 Ocak 2019 / 8 / yorumsuz
Kültürel Değerlerin Kalıcı Etkisi Nedir?

Nerede Doğduğunuz, Nasıl Olduğunuza Nasıl Etki Eder?

Genetik kesinlikle önemli olsa da, davranış şekliniz sabit değildir. Son yirmi yılda araştırmacılar, kültürün kişiliğinizi nasıl şekillendirdiğini gösterdi. 2005 yılında, psikolog Robert McCrae ve meslektaşları dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan insanların kişiliklerindeki belirgin farklılıkları belgelemeyi başardılar . Örneğin, Avrupalı ​​kültürlerden gelen yetişkinler, Asya kültürlerinden gelenlere göre daha deneyimliler ve yeni deneyimlere açık olma eğilimindeydiler. Avrupa’da, Kuzey Avrupa’dan insanların Güney Avrupa’daki akranlarından daha vicdanlı olduklarını keşfettiler.

ABD ve Hollanda gibi bazı toplumlarda, insanlar büyük ölçüde kendilerine yarar sağlayan arayışlardır. Kişisel tanıma arayışında bulunmaları ve kendi sosyal veya mali durumlarını artırmaları bekleniyor. Ayrıca işyeri veya ülke genellikle kendilerine, ailelerine, Güney Kore ve Şili gibi daha kolektivist toplumlarda mücadele, yüksek değerli daha büyük bir grupla refahı yerleştirilir.

Ebeveynlerin çocuklarını disipline yolu kuvvetle bu sosyal değerlere etkilendiğini bulmuştur, ve büyük olasılıkla bir nesilden diğerine bu değerleri sürdürmek için hizmet vermektedir.

Örneğin, bireyci kültürlerdeki ebeveynler ile karşılaştırıldığında, kollektivist ebeveynler çocuklarını azarlayarak, onları yanlış davranışlarını “düşünmeye” yönlendirmeye ve etraflarındakileri nasıl olumsuz etkileyebileceğine daha çok benzemektedir. Bu, grup uyumu geliştirmek ve bir kolektivist toplumda gelişmek için bir çocuk hazırlamak gibi görünüyor. Aynı zamanda, sürekli olarak eyleminizin başkalarını nasıl etkilediğini düşünmeniz isteniyorsa, endişe, suçluluk ve utanç duyma olasılığınız da yükselebilir. Gerçekten de, kolektivist kültürlerdeki çocukların, bireyci toplumlarda büyüyen çocuklardan daha yüksek düzeyde üzüntü, korku ve rahatsızlık ifade etme eğiliminde olduklarını keşfettiler.

ABD, Meksika ve Şili gibi bazı kültürler, öz-tatmini sağlama ve teşvik etme eğilimindedir. Diğerleri – Güney Kore, Belçika ve Rusya gibi – günaha karşı korunmayı teşvik eder. Özellikle, hoşgörülü toplumlardaki ebeveynler, benlik saygısı ve bağımsızlığın gelişmesinin önemini vurgulamaktadır. Örneğin, çocukların kendilerini eğlendirmelerini ve kendi başlarına uyumasını beklerler. Çocuklarından biri yanlış davranırsa, sık sık değiştirebileceği yollar önerir ve hasarı onarmaya çalışır.

Çocukların bu türden bir tedaviden alabilecekleri mesaj, onların mutluluğunu kontrol edenleri ve kendi hatalarını düzeltebilmeleridir. Aynı zamanda, çocukların memnuniyetle karşılamaları beklenirken, izin almadan önce, akşam yemeğinden önce şeker yiyor ya da bir mağazada bir raftan bir oyuncak alıp almamaları gibi – anında ödüller alma olasılıkları daha yüksek olabilir. Bu arada, kısıtlamayı önceliklendiren toplumlarda, ebeveynlerin çocuklarını disipline ederken bağırmaları veya küfür etme olasılıkları daha yüksekti. Bu onları daha itaatkar hale getirebilir. Fakat aynı zamanda çocukların daha az iyimser olmalarına ve kendilerinden daha az keyif almalarına neden olabilir.

Bireycilik gelecek mi?

Ebeveynler, çocuklarının yaşayabilecekleri dünyaya en iyi şekilde hazırlanmaları için motive olmuş gibi görünmektedir ve bir kültürde neyin işe yaradığı, başka bir yerde iyi bir şekilde işe yaramayabilir. Fakat dünyamız birbirine bağlı hale geldikçe, ebeveynlik yaklaşımlarının bu çeşitliliği azalabilir. Aslında, çoğu ülke son 50 yılda daha fazla bireyselleşmiştir – en ekonomik gelişmeyi yaşayan ülkelerde en belirgin olan bir değişim. Bununla birlikte, toplumsal değerlerdeki kalıcı etkinin bir kanıtı olan ebeveynlik stilleri ve kültürler arası çocukluk gelişiminde hala büyük bir fark vardır.

Benzer Konular
Gambiya Toplumunun Yaşam Kültürü
Afrika’nın En Küçük Milletlerinin Kültürü Küçük boyutuna rağmen, Gambiya ülkede yaşayan birçok etnik grubun kültürlerinin bir birleşmesi olan çeşitli bir kültüre sahiptir. Gambiya, Atlantik Okyanusu üzerinde bir kıyı şeridine sahip..
İskandinav mitolojisini Nasıl Tanıyorsunuz?
Helheim, İskandinav mitolojisini Nasıl Tanıyorsunuz? Antik çağlardan bize gelen dinlerin ve mitolojilerin çoğu ortak bir unsura sahiptir: bir yeraltı dünyasının varlığı. Bu, korkunç ve Hristiyan cehennemi gibi bir kötülük veya..
Scrupulosity Nedir?
Scrupulosity Kelime Anlamı Sorumluluk esas olarak, ahlaki ve dini konulara ilişkin huzursuzluk derin arıza ve duygu ifadesi ile karakterize edilen bir psikolojik bozukluğu temsil obsesif kompulsif bozukluğun bir tezahürü mi...
Yaşamdaki Alçakgönüllülüğün Faydaları
Alçakgönüllülük Nedir? Alçakgönüllülük nedir ve alçakgönüllülüğün faydaları nelerdir? Aşağıdaki makalede okuyun Alçakgönüllülüğün anlamı nedir? Alçakgönüllülükle hareket etmenin insan yaşamına birçok faydası vardır. Olumsuz etkilerin azaltılmasında yardımcıdır. Günümüz toplumunda aşırı güven,..
Yüz İfadeleri Nasıl Tanımlanır?
Mikro İfadeler Ne Anlama Geliyor? İnsan yüzü, bize mesaj gönderen bir araç veya bir işaret aracıdır. Bir yüze “okuduğumuzda, gözden geçirmek için oldukça fazla veri var. Ortamın bir kısmı temel..
Zeka Ve Başarı Eşlere Nasıl Yardımcı Olur?
Zeka ve başarının Evlilik Arasındaki İlişki Nedir? Sadık bir eş ve iyi aile ilişkileri olan çoğu insan için çok önemlidir. Sayısız romanlar, masallar ve ayrıca bizi romantizme aşık yapan romantik..
Kızlar İşlerinde Liderliğe Nasıl Ulaşmalı
Kızlar Nasıl Liderlik Etmeli?? İki yaşında, çoğu çocuk sözlerinde cinsiyet zamirlerini kullanmaya başlar ve proaktif olarak birisini erkek ya da kadın olarak tanımlar. Bu öğrenmenin çoğu kasıtlı değil, pop kültürü..
Kadınlar Bilime Nasıl Katkı Sağlıyor?
Bilimde Kadınların Yeri Nedir? Kadınların bilimin anlatılarından yoksun olmalarının bir nedeni de, kadın bilim adamlarını kamu kayıtlarında bulmak kadar kolay olmamasıdır. Bugün bile, bilime giren kadınların sayısı, özellikle belirli disiplinlerde..
Sanat’a Göre Sağlık Nasıl İlişkilendirilir?
Sanat’a Göre Sağlık Hizmetileri Sanatın sağlığa ve iyiliğe nasıl fayda sağlayacağı açıkça Yaratıcı uygulamadan kazanılacak sağlık yararları çok büyük ve evrenseldir – bu nedenle yaygın bir yatırıma ihtiyaç vardır. İnsanlar..
Çocukların Susam Sokağı Hakkında
Susam Sokağı Nedir? Susam Sokağı, çocuklar için dünyanın en ünlü televizyon şovlarından biridir. 2007 yılında, 4.000’den fazla bölüm ve sayımla, Amerika Birleşik Devletleri’nde televizyondaki en uzun soluklu gösterilerden biri oldu...
Diller Dünyayı Anlamamıza Nasıl Etkiler?
Yerli Amerikan dillerinin kaybı, doğal dünyayı anlamamızı nasıl etkiler? Amerikan politikaları, özellikle 1870’ler ve 1930’lar arasındaki altı yüzyılda, Yerli Amerikan dillerini ve kültürünü bastırdı. Yerli liderlerin 1990 yılındaki Yerli Dilleri..
Fred Çakmaktaş gerçekmiydi?
Fred Çakmaktaş Efsanesi Fred Çakmaktaş, “Yabba dabba doo!” Diye bilinen en sevilen Neandertal’tir. İlk kez 1960’larda, Hanna-Barbera’nın animasyon dizisi The Flintstones’da başrolü oynamasıyla başrolü paylaştı. Onun ortak yıldızları karısı Wilma,..
Gerçek Alice kimdir?
Harikalar Diyarında Gerçek Alice kimdir? Westminster, İngiltere’de 4 Mayıs 1852 doğumlu Liddell, Henry ve Lorina Liddell’in 10 çocuklarından dördü. Babası, Mesih Kilisesi Dekanı, ilk olarak yazarın matematik öğretmeni olarak çalıştığı..
Farklı Öngörü Yöntemleri nelerdir?
Öngörü Nedir? Tahmin, olayların, durumların ve sonuçların tahminidir. Bu bilimsel bir süreçtir ve çoğu bilimsel otorite tarafından göz ardı edilen psişik tahmin veya kehanet ile karıştırılmamalıdır. Öngörü yöntemleri, geçmişte benzer..
Kabare Nedir?
Kabare Ve Tiyatro Arasındaki Fark Nedir? Kabare, tipik olarak müzik, dans, komedi ve kısa teatral parçalar da dahil olmak üzere çeşitli eğlencelerden oluşan bir stile sahiptir. Tarz, bir gece kulübüne..

Tavsiye

Gazze Nedir?