Veri İşleme Tanımı Ve Aşamaları Nelerdir?

Sıradaki içerik:

Veri İşleme Tanımı Ve Aşamaları Nelerdir?

Veri İşleme Tanımı Ve Aşamaları Nelerdir?

avatar

nasilbe

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

Veri İşleme Nedir? Veri işleme, ham verilerin bir işlem yoluyla anlamlı bilgilere dönüştürülmesidir. Veriler, bir sorunun çözümüne veya mevcut durumun düzeltilmesine yol açan sonuçlar üretmek için manipüle edilir.
1/5 - (19 votes)

Veri İşleme ve Veri İşleme Yöntemleri

        Bir üretim işlemine benzer şekilde, girdilerin (ham veri) bir çıktıya (bilgisayar sistemleri, yazılım vb.) Çıktı üretmek için bilgi (bilgi ve içgörü) beslendiği bir döngü izler. Genel olarak, kuruluşlar bilgi sunmak, yorumlamak veya bilgi edinmek için veriler üzerinde bir dizi işlem yapmak için bilgisayar sistemlerini kullanır. Süreç veri girişi, özet, hesaplama, depolama vb. Faaliyetleri içerir. Yararlı ve bilgilendirici bir çıktı, diyagramlar, raporlar, grafikler vb. Gibi çeşitli uygun formlarda sunulur.

Veri işleme ihtiyacı

Veri işleme, ticari ve bilimsel işlemlerde önemlidir. Ticari veriler tekrar tekrar işlenir ve genellikle büyük miktarlarda çıktıya ihtiyaç duyar. Bilimsel veriler sayısız hesaplama gerektirir ve genellikle hızlı üreten çıktılara ihtiyaç duyar. Veri işleme yöntemleri ve veri işleme teknikleri

1. Manuel Veri İşleme

Manuel veri işleme gerekli veriler elde etmek için veriler herhangi bir makine veya alet kullanılmadan manuel olarak işlenir. Manuel veri işlemede, tüm hesaplamalar ve mantıksal işlemler veriler üzerinde manuel olarak gerçekleştirilir. Benzer şekilde, veriler manuel olarak bir yerden diğerine aktarılır. Bu veri işleme yöntemi çok yavaştır ve çıktıda hatalar oluşabilir. Çoğunlukla, birçok küçük işletme firmasında, devlet dairesinde ve kurumlarında el ile işlenir.

Bu yazıyı okuyabilirsiniz.

Balık yağı Hareket Seviyesini Artırabilir Mi

Bir eğitim kurumunda, örneğin, işaret sayfaları, ücret makbuzları ve diğer finansal hesaplamalar (veya işlemler) elle yapılır. Bu yöntem, hata olasılığının çok yüksek olması, emek yoğun ve çok zaman alıcı olması nedeniyle mümkün olduğunca kaçınılmaktadır. Bu veri işleme türü, teknolojinin mevcut olmadığı ya da uygun olmadığı durumlarda ilkel aşamayı oluşturur.

2. Mekanik Veri İşleme

Olarak mekanik veri işleme yöntemi, veri daktilo, mekanik yazıcılar veya diğer mekanik aygıtlar gibi farklı cihazlar kullanılarak işlenir. Bu veri işleme yöntemi, manuel veri işlemeden daha hızlı ve daha doğrudur. Bunlar manuel moddan daha hızlıdır ancak yine de veri işlemenin erken aşamalarını oluşturur. Daha iyi bilgi işlem gücüne sahip daha karmaşık makinelerin icadı ve evrimi ile bu tür işlemler de kaybolmaya başladı. Muayene panoları ve matbaa sık sık mekanik veri işleme cihazları kullanıyor.

3. Elektronik Veri İşleme

Elektronik veri işleme veya EDP, verileri işlemek için modern bir tekniktir. Veriler bir bilgisayar aracılığıyla işlenir; Veriler ve talimatlar kümesi bilgisayara girdi olarak verilir ve bilgisayar, verilen talimatlar doğrultusunda verileri otomatik olarak işler. Bilgisayar ayrıca elektronik veri işleme makinesi olarak da bilinir. Bu veri işleme yöntemi çok hızlı ve doğru. Örneğin, bilgisayarlı bir eğitim ortamında, öğrencilerin sonuçları bir bilgisayar aracılığıyla hazırlanır; bankalarda, müşterilerin hesapları bilgisayar vb. yoluyla tutulur (veya işlenir).

Elektronik yollarla Veri İşleme Yöntemleri

1. Toplu İşleme

Toplu İşlem, düzenlenecek bilgilerin verimli ve sıralı işlem yapılmasını sağlamak için gruplara ayrıldığı bir yöntemdir. Çevrimiçi İşleme, bir bilgisayara doğrudan bağlı olan Internet bağlantılarını ve ekipmanlarını kullanan bir yöntemdir. Genel olarak bilgi kaydı ve araştırma için kullanılır. Gerçek Zamanlı İşleme, bilgi edinmek ve işlemek için hemen hemen çeşitli sinyallere hemen yanıt verebilen bir tekniktir. Dağıtılmış İşleme, genellikle büyük bir merkezi iş istasyonuna veya sunucusuna bağlı uzak iş istasyonları tarafından kullanılır. ATM’ler bu veri işleme yönteminin güzel örnekleridir.

2. Çevrimiçi İşleme

Bu, doğrudan bilgisayara bağlı olan Internet bağlantılarını ve ekipmanlarını kullanan bir yöntemdir. Bu, bir yerde depolanan ve tamamen farklı bir yerde kullanılan verilere izin verir. Cloud computing, bu tür işlemlerin kullanıldığı bir örnek olarak düşünülebilir. Genel olarak bilgi kaydı ve araştırma için kullanılır.

3. Gerçek Zamanlı İşleme

Bu teknik, hemen bilgi almak ve işlemek için çeşitli sinyallere hemen yanıt verebilir. Bunlar, çok ileri teknolojiye ve bilgi işlem gücüne atfedilen yüksek bakım ve peşin maliyeti içerir. Çıktı gerçek zamanlı olarak görüldüğü için kaydedilen süre maksimumdur. Örneğin bankacılık işlemlerinde

4. Dağıtılmış İşlem

Bu yöntem genellikle büyük bir merkezi iş istasyonuna veya sunucusuna bağlı uzak iş istasyonları tarafından kullanılır. ATM’ler bu veri işleme yönteminin güzel örnekleridir. Tüm uç makineler, belirli bir yerde bulunan sabit bir yazılım üzerinde çalışır ve tamamen aynı bilgi ve talimat setlerinden yararlanır.

Veri İşleme Döngüsü

Bilgi İşlem Döngüsü ham verilerden bilgi elde etmek gerçekleştirilen aşamaların dizisidir. Her adım sırayla atılmalıdır, ancak sipariş döngüseldir. Çıkış ve depolama aşaması, veri toplama aşamasının tekrarlanmasına yol açarak başka bir veri işleme döngüsüne neden olabilir. Döngü, verinin koleksiyondan yorumlamaya ve nihayetinde etkili iş kararlarında kullanılmasında nasıl hareket ettiği ve dönüştüğü hakkında bir fikir vermektedir.

Veri İşleme Döngüsünün Aşamaları

1) Toplama

Döngünün ilk aşamasıdır ve toplanan verilerin kalitesi çıktıyı ağır şekilde etkileyeceğinden çok önemlidir. Toplama işleminin, toplanan verilerin hem tanımlanmış hem de doğru olduğundan emin olması gerekir, böylece bulgulara dayanan sonraki kararlar geçerli olur. Bu aşama, hangi ölçümün alınacağına ve neyin geliştirileceğine dair bir hedef sağlar. Bazı veri toplama türleri arasında nüfus sayımı (bir gruptaki veya istatistiksel popülasyondaki her şey hakkında veri toplama), örnek anket (toplam popülasyonun yalnızca bir kısmını içeren toplama yöntemi) ve idari yan ürün (veri toplama bir organizasyonun gününün bir yan ürünüdür) – günlük işlemler).

2) Hazırlık

Verilerin ileri analiz ve işleme için uygun bir forma dönüştürülmesidir. Ham veriler işlenemez ve doğruluk için kontrol edilmelidir. Hazırlık, daha fazla keşif ve işleme için kullanılacak bir veya daha fazla veri kaynağından veri kümesi oluşturmakla ilgilidir. Problemler için dikkatli bir şekilde taranmamış verilerin analizi, hazırlanan verilerin kalitesine büyük ölçüde bağlı olan oldukça yanıltıcı sonuçlar doğurabilir.

3) Giriş

Doğrulanan verilerin kodlanması veya bilgisayar tarafından okunabilmesi için makinede okunabilir bir forma dönüştürülmesi görevidir. Veri girişi klavye, sayısallaştırıcı, tarayıcı veya mevcut bir kaynaktan veri girişi kullanılarak yapılır. Bu zaman alan işlem hız ve doğruluk gerektirir. Verilerin çoğunun resmi ve katı bir sözdizimi izlemesi gerekir, çünkü bu aşamadaki karmaşık verileri parçalamak için büyük miktarda işlem gücü gerekir. Maliyetler nedeniyle, birçok işletme bu aşamada dış kaynak kullanımına başvurmaktadır.

4) İşleme

Verilerin çeşitli araç ve yöntemlere tabi tutulduğu, bir bilgisayar programının yürütüldüğü nokta olan program kodunu ve mevcut faaliyetini içerir. İşlem, işletim sistemine bağlı olarak, talimatları eşzamanlı olarak yürüten çoklu yürütme iş parçacıklarından oluşabilir. Bir bilgisayar programı pasif bir talimatlar topluluğudur, ancak bir işlem bu talimatların gerçek uygulamasıdır. Çıktı, kullanıcılara basılı bir rapor, ses, video veya monitör gibi çeşitli rapor formatlarında sunulur. Çıktı, şirketin gelecekteki kararlarını yönlendirecek anlamlı bilgiler sağlayabilmesi için yorumlanmalıdır.

5) Depolama

Gelecekte kullanım için verilerin, talimatların ve bilgilerin tutulduğu veri işleme döngüsünün son aşamasıdır. Bu döngünün önemi, işlenen bilgilerin hızlı bir şekilde erişilmesine ve alınmasına izin vermesi ve gerektiğinde doğrudan bir sonraki aşamaya aktarılmasına izin vermesidir. Her bilgisayar sistemi ve uygulama yazılımını tutmak için depolama kullanır.

Veri İşleme Sistemi

Bir veri işleme sistemi, bir girdiler seti için tanımlanmış bir çıktılar seti üreten makineler ve insanlardan oluşan bir kombinasyondur. Girdiler ve çıktılar, tercümanın sistemle olan ilişkisine bağlı olarak veri, gerçekler, bilgiler olarak yorumlanır.

Bir veri işleme sistemi aşağıdakilerin bir kombinasyonunu içerebilir:

* Dönüşüm, verileri başka bir formata dönüştürüyor.
* Doğrulama – Verilen verilerin “temiz, doğru ve kullanışlı” olduğundan emin olun.
* Sıralama – “Öğeleri bir sıra halinde ve / veya farklı kümelerde düzenleme”
* Özetleme – detay verilerini ana noktalarına düşürür.
* Toplama – birden fazla veri parçasını birleştirir.
* Analiz – “verilerin toplanması, organizasyonu, analizi, yorumu ve sunumu”.
* Raporlama – ayrıntı veya özet verilerini veya hesaplanan bilgileri listeler.
Uygulamalar

Ticari Veri İşleme

Ticari veri işleme, büyük miktarda girdi verisi, nispeten az sayıda hesaplama işlemi ve büyük miktarda çıktı içerir. Örneğin, bir sigorta şirketinin onlarca veya yüzbinlerce poliçeye ilişkin kayıtlarını tutması, faturalarını yazdırması ve postalaması ve ödemeleri alıp göndermesi gerekir.

Veri analizi

Bir bilim veya mühendislik alanında, veri işleme ve bilgi sistemleri terimleri çok geniş kabul edilir ve daha uzmanlaşmış terim veri analizi tipik olarak kullanılır. Veri analizi, tipik genel iş ortamında daha az gözlemlenen özel ve son derece hassas algoritmalar ve istatistiksel hesaplamaları kullanır. Veri işleme veya kullanımıyla el değmeyen herhangi bir alanı düşünmek imkansızdır. Tarım, imalat veya hizmet endüstrisi, meteoroloji departmanı, şehir planlama, ulaştırma sistemleri, bankacılık ve eğitim kurumları olsun. Farklı işlem seviyelerinde karmaşıklık bulunan tüm yerlerde veri işleme gereklidir.

 • Site İçi Yorumlar

Aşağıdaki Boş Yeri Doldurun *Captcha loading...

En az 10 karakter gerekli

Gönderdiğiniz yorum moderasyon ekibi tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.