Yöneticinin Sahip Olması Gereken Beceriler

Sıradaki içerik:

Yöneticinin Sahip Olması Gereken Beceriler

Yöneticinin Sahip Olması Gereken Beceriler

avatar

nasilbe

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

Rate this post

Şirket Yöneticilerinin ve Görevlilerinin Yetki ve Görevleri

Bir şirket yöneticiler ve memurlar tarafından yönetilir. Yöneticiler, yönetim kurulu olarak bilinen bir grup olarak hareket ederler. Yönetim kurulu şirketin yönetim organıdır. Şirketin iş ve işlerini yönetir ve şirketin tüm yetkilerini kullanma yetkisine sahiptir. Şirketlerin ayrıca yönetim kurulu tarafından atanan ve yetkilerini yönetim kurulundan alan memurları vardır. Genel olarak, yönetim kurulu önemli iş ve politika kararları almaktan sorumludur ve yetkililer kurulun politikalarını uygulamaktan ve günlük kararları almaktan sorumludur.

Yönetim Kurulu Seçimi ve Süresi

Tüzük genel olarak bir yönetim kurulunun bir veya daha fazla kişiden oluşabilmesini sağlar. Şirketin sahip olacağı yönetici sayısı veya şirketin sahip olabileceği asgari ve azami direktör sayısı ana sözleşmede veya tüzükte belirtilmiştir. Genellikle, herhangi bir kişi yönetmen olarak hareket edebilir. Bununla birlikte, tüzüğünde, bir bireyin yönetmen olarak hizmet etmek için belirli makul nitelikleri yerine getirmesi gerektiğini sağlayabilir.

Bir şirketin ilk direktörleri ana sözleşmesinde belirtilir veya kuruluş toplantısında seçilir. Ortaklar ilk toplantılarını yapıp haleflerini seçinceye kadar görev yaparlar. Ardından yöneticiler bir sonraki yıllık hissedarlar toplantısına kadar görev yaparlar.

Şirketler ayrıca yöneticilerinin şartlarını sınıflandırabilir veya kademelendirebilir. Yönetim kurulunu sınıflandırmak için şirketin en az 9 direktörü olması gerekir. Sınıflandırılmış bir yönetim kurulunda, hissedarlar her yıllık hissedarlar toplantısında yönetimin 1/2 veya 1 / 3’ünü seçerler. Daha sonra her yönetim 2 veya 3 yıllık bir görev yapar. Yönetim kurulunda bir boşluk meydana gelirse, genellikle hissedarlar veya kalan yöneticiler tarafından doldurulabilir. İçtüzükler, boşlukların doldurulması için kesin yöntem sağlayabilir. Yöneticiler istedikleri zaman istifa edebilirler. Ayrıca, ana sözleşmede pay sahiplerinin direktörleri sadece sebepten ötürü çıkarabileceklerini sağlamadığı sürece pay sahipleri tarafından sebeple veya sebepsiz yere çıkarılabilirler.

Yöneticilerin Yetkileri

Bir şirketin işleri ve işleri, yönetim kurulu tarafından veya onun yönetiminde yönetilir. Her ne kadar yönetim kurulu şirket adına tüm kararları alma yetkisine sahip olsa da, birçok işletme kararı aslında şirketin yetkilileri tarafından verilir. Ancak, yönetim kurulu bazı önemli kararları almaktan sorumludur. Örneğin, kurul ürünler, hizmetler, fiyatlar, ücretler ve iş ilişkileri ile ilgili şirket politikasını belirlemekten sorumludur. Kurul, idari tazminat, emeklilik, emeklilik ve diğer planları düzeltir. Kurul, temettü ilan edilip edilmeyeceğine, yeni pay çıkarılıp çıkarılmayacağına veya başka finansman ve sermaye değişiklikleri yapılacağına karar verir. Yönetim kurulu memurları atar. Kurul ayrıca, değişiklikler gibi olağanüstü kurumsal hususlar da önermektedir.Ana sözleşmeye, birleşme , varlık satışları ve fesih işlemlerine tabi tutulmuştur.

Yöneticiler yetkileri konusunda sınırlamalara tabidir. Şirketin esas sözleşmesinin veya amaçlarının dışında hareket edemezler. Yasalara aykırı herhangi bir işlem yapamazlar. İlk olarak hissedarların onayını almadan direktörlerin yapamayacakları eylemler de (örneğin, maddeleri değiştirmek veya başka bir şirketle birleşmek gibi) vardır. Ayrıca, tüzük hükümleri yöneticilerin yetkilerini daha da sınırlandırabilir.

Direktörlerin Görevleri : Başkalarının mülkünü kontrol eden kişiler olarak, yöneticiler emanettir. Bu itibarla, hizmet verdiklerinin çıkarları için hareket etmelidirler. Yöneticiler ve Memurlar 39 Yöneticiler şirketlerine bakım yükümlülüğü gösterir. Bu görev yöneticilerin kurumsal gelişmelerden haberdar olmalarını ve bilinçli kararlar almalarını gerektirir. Ayrıca, yöneticiler şirkete sadakat yükümlülüğü borçludur. Bu görev, şirketin yüksek yararının bir yöneticinin sahip olabileceği kişisel çıkarlardan öncelikli olmasını zorunlu kılar. Örneğin, yöneticiler şirket ile rekabet edemez ya da kişisel kazanç için kurumsal bir fırsat kullanamazlar.

Çoğu eyalet, yönetimlerin uyması gereken yasal bir davranış standardı benimsemiştir. Bu tüzükler genellikle bir yönetiminin, iyi niyetli bir yönetim olarak görevlerini yerine getirmesi gerektiğini, benzer bir durumdaki sıradan ihtiyatlı bir kişinin benzer koşullar altında çalışacağı ve makul bir şekilde şirketin çıkarları.

Müdür, görevlerini yerine getirirken aşağıdakiler tarafından hazırlanan veya sunulan bilgi, görüş, rapor veya beyanlara güvenme hakkına sahiptir:

(1) müdürün güvenilir ve yetkin olduğuna inandığı memurlar veya çalışanlar,

(2) avukatlar, muhasebeciler veya yöneticinin makul bir şekilde kişinin mesleki veya uzman yeterliliği içinde olduğuna inandığı diğer kişiler ve

(3) direktörün, komitenin güvene layık olduğuna inanması halinde bir yönetim kurulu.

Direktörlerin Yükümlülükleri : Bir müdür, müdürünün görevlerini yasal davranış standartlarına veya güvene dayalı görevlerine uygun olarak yerine getirmişse, müdür olarak herhangi bir eylemden veya herhangi bir işlem yapmamaktan sorumlu değildir . Bununla birlikte, kanuni standartlar dahilinde hareket etmeyen veya güvene dayalı görevlerini ihlal eden bir yönetici, bu işlemlerin yol açtığı zararlardan şirkete karşı sorumlu tutulabilir.

Ayrıca, kanun veya esas sözleşmeye aykırı olarak yapılan temettü, dağıtım veya hisse senedi alımına oy veren bir müdür, diğer tüm müdürlerle birlikte, olabilecekleri aşan ödeme tutarından şirkete karşı sorumludur. yasaları veya maddeleri ihlal etmeden ödenir.

Şirketler, ana sözleşmesinde yer alarak, yöneticilerinin güvene dayalı yükümlülüğün ihlali konusundaki sorumluluğunu ortadan kaldırabilir veya sınırlandırabilir. Bununla birlikte, genel olarak, sadakat yükümlülüğünün ihlali, kötü niyetle yapılan veya kasıtlı suiistimal veya bilerek yasa ihlali içeren, yasadışı temettü, dağıtım veya hisse senedi alımlarını onaylama yükümlülüğünü ortadan kaldıramaz veya sınırlayamazlar. yönetiminin uygunsuz kişisel menfaat sağladığı her türlü işlem.

Yönetim Kurulu ve Kurulların Görev ve Sorumlulukları

Yönetim kurulu, işletmenin günlük işlerini yürütmek üzere pay sahipleri adına hareket etmek üzere atanır. Yönetim kurulu doğrudan hissedarlara karşı sorumludur ve şirket her yıl yöneticilerin şirketin performansı, gelecek planları ve stratejileri hakkında hissedarlara rapor vermesi ve ayrıca kendilerini sunması gereken yıllık genel kurul (AGM) düzenleyecektir. yönetim kuruluna yeniden seçilmek için. Şirketin tanımlanır Kuruluş Protokolünde ve yönetmelikler Ana Sözleşmesi halinde hazırlamak.

Yönetim kurulunun temel amacı, hissedarlarının ve paydaşlarının uygun menfaatlerini karşılarken, şirket işlerini toplu olarak yönlendirerek şirketin refahını sağlamaktır. İşletme ve mali konulara ek olarak, yönetim kurullarının kurumsal yönetim, kurumsal sosyal sorumluluk ve kurumsal etik ile ilgili zorlukları ve sorunları ele alması gerekmektedir. Yönetim kurulu toplantılarının periyodik olarak yapılması, yöneticilerin şirketin genel durumunu, stratejisini ve politikasını kontrol etmek ve yetkilendirilmiş herhangi bir otoritenin kullanımını izlemek ve bireysel yöneticilerin kendi sorumluluk alanları hakkında rapor verebilmeleri için sorumluluklarını yerine getirebilmeleri önemlidir.

Her toplantının görevleri, toplantının toplantı yapıldığı işe düzgün bir şekilde katılacağı ve görüşme hakkına sahip olanların görüşlerini belirleyebileceği ve alınan kararları alacak şekilde yapılmasını sağlamak olan bir başkanı olmalıdır. toplantı, bir bütün olarak toplantının görüşlerini yeterince yansıtmaktadır. Başkan ayrıca sıklıkla gündeme karar verecek ve tutanakları kendi yetkisine göre imzalayabilir.

Bireysel yöneticiler sadece yönetim kurulu tarafından kendilerine verilen yetkilere sahiptir. Bu yetkinin özel veya yazılı olması gerekmez ve geçmiş uygulamalardan çıkarılabilir. Ancak, yönetim kurulu bir bütün olarak yetkisi tarafından yürütülen faaliyetlerden sorumludur ve bu nedenle yürütme yetkisine sadece uygun kişilere verilmesini ve yeterli raporlama sistemlerinin genel kontrolü sürdürmesini sağlamalıdır.

Yönetim kurulu başkanı genellikle yönetim kurulu ve şirketin sözcüsü olarak görülür.

 • Site İçi Yorumlar

Aşağıdaki Boş Yeri Doldurun *Captcha loading...

En az 10 karakter gerekli

Gönderdiğiniz yorum moderasyon ekibi tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.